کارگاه آماده سازی کرکره برقی شرکت

کارگاه آماده سازی سفارشات کرکره برقی


در زیر تصاویری از نمای داخلی کارگاه برش و آماده سازی تیغه و لوازم مربوط به کرکره برقی شرکت نوین گستران را مشاهده می نمایید.


کارگاه آماده سازی سفارشات کرکره برقی


کارگاه آماده سازی سفارشات کرکره برقی

کارگاه آماده سازی سفارشات کرکره برقی

کارگاه آماده سازی سفارشات کرکره برقی

کارگاه آماده سازی سفارشات کرکره برقی

 
کلاس وِیژه آموزش یک روزه