کارگاه آماده سازی سفارشات کرکره برقی


در زیر تصاویری از نمای داخلی کارگاه برش و آماده سازی تیغه و لوازم مربوط به کرکره برقی شرکت نوین گستران را مشاهده می نمایید.
 
 کارگاه کرکره برقی نوین گستران


 کارگاه کرکره برقی نوین گستران


 کارگاه کرکره برقی نوین گستران


 کارگاه کرکره برقی نوین گستران


 کارگاه کرکره برقی نوین گستران
 

 
کلاس وِیژه آموزش یک روزه