نمونه فیلم کلاس آموزشی

نمونه فیلم و تصاویر کلاس آموزشی


کارگاه آموزشی شرکت نوین گستران به روز شد.

فایل زیر حاوی گزیده هایی از کلاس آموزشی شرکت می باشد که گوشه ای از موضوعات آموزشی را در بر دارد . با دیدن این بخش با دید باز تری در کلاس های شرکت می نمایید .

در صورت بازنکردن فایل از نرم افزار های پلیر GOM Player  ،  Quick Time  ، KM Player  و دیگر پلیرهای جدید استفاده نمایید .


فیلم های زیر شامل گزیده هایی از موضوعات کلاسی شرکت می باشد :
حجم فایل 5.25 مگابایت - فرمت فایل : wmv


فایل زیر حاوی گزیده هایی از کلاس آموزشی شرکت می باشد که گوشه ای از موضوعات آموزشی را در بر دارد . با دیدن این بخش با دید باز تری در کلاس های شرکت می نمایید .

در صورت بازنکردن فایل از نرم افزار های پلیر GOM Player  ،  Quick Time  ، KM Player  و دیگر پلیرهای جدید استفاده نمایید .


فیلم های زیر شامل گزیده هایی از موضوعات کلاسی شرکت می باشد :

حجم فایل 5.25 مگابایت - فرمت فایل : wmv

 
کلاس وِیژه آموزش یک روزه