شرایط ثبت نام و صدور مدرک


شرایط ثبت نام در کلاس های آموزشی شرکت نوین گستران :

شرکت در کلاس های نوین گستران محدودیت در سن و مدرک درسی ندارد زیرا شما بدون هیچگونه تخصصی فقط با آموزش های ما می توانید کار را یاد گرفته و یک نصاب حرفه ای شوید .
یک قطعه عکس 4*3 و یک عدد کپی کارت ملی و یا صفحه اول شناسنامه جهت صدور گواهینامه و تاییدیه دریافت می گردد .

پس از اتمام هر دوره برای کارآموزان مدرک داخلی شرکت همراه با استعلام معتبر صادر می گردد .

 
کلاس وِیژه آموزش یک روزه