شماره حساب های شرکت خدمات گستران(نوین گستران)شماره حساب های شرکت خدمات گستران (نوین گستران)


شماره حساب های شرکت در پایین ذکر شده است. لطفا در مورد شماره های دقت فرمایید:

altشماره حساب ۰۱۰۱۹۲۵۷۳۶۰۰۹ نزد بانک صادرات بنام شرکت خدمات گستران

altشماره کارت بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۶۱۹۶۲  بنام  شرکت خدمات گستران

altشماره حساب کارت ملت ۶۱۰۴۳۳۷۷۶۳۸۴۴۲۲۰ بنام مدیر فروش آقای عبدالعلی بشارتی

 

» پرداخت اینترنتی با کارت: بانک ملی | بانک ملت

alt توجه نمایید: شماره حساب حقوقی شرکت بنام شرکت (( خدمات گستران )) است.

alt نوین گستران نام سایت شرکت ((خدمات گستران)) است و سایت شرکت فقط در دامنه های زیر می باشد:

NovinGostaran.Com
NovinGostaran.Net
NovinGostaran.Org
NovinGostaran.Biz
NovinGostaran.Info