شماره حساب های شرکت خدمات گستران(نوین گستران)

شماره حساب های شرکت خدمات گستران (نوین گستران)


شماره حساب های شرکت در پایین ذکر شده است. لطفا در مورد شماره های دقت فرمایید:

altشماره حساب ۰۱۰۱۹۲۵۷۳۶۰۰۹ نزد بانک صادرات بنام شرکت خدمات گستران

altشماره کارت بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۶۱۹۶۲  بنام  شرکت خدمات گستران

altشماره حساب کارت ملت ۶۱۰۴۳۳۷۷۶۳۸۴۴۲۲۰ بنام مدیر فروش آقای عبدالعلی بشارتی

 

» پرداخت اینترنتی با کارت: بانک ملی | بانک ملت

alt توجه نمایید: شماره حساب حقوقی شرکت بنام شرکت (( خدمات گستران )) است.

alt نوین گستران نام سایت شرکت ((خدمات گستران)) است و سایت شرکت فقط در دامنه های زیر می باشد:

NovinGostaran.Com
NovinGostaran.Net
NovinGostaran.Org
NovinGostaran.Biz
NovinGostaran.Info

 
آموزش 7 دوره امنیت و تاسیسات ساختمان

کلاس وِیژه آموزش یک روزه