بهترین مکان نصب چشمی حرکتی یا سنسور حرکتی دزدگیر


همانطور که در بخش های دیگر بیان شد چشمی حرکتی دزدگیر یا سنسور حرکتی یا سنسور آشکارساز تشخیص حرکت دزدگیر اماکن Motion Detector از مهمترین بخشهای دزدگیر اماکن می باشد و بدون این قطعه امکان تشخیص افراد مزاحم و یا حرکتهای مشکوک در محیط وجود ندارد. البته نحوه نصب سنسور حرکتی در کلاس آموزش نصب دزدگیر اماکن شرکت نوین گستران بصورت عملی آموزش داده می شود. در این میان یکی از مهمترین نکاتی که در مورد نصب سنسور حرکتی دزدگیر باید رعایت کرد مکان نصب این چشمی حرکتی می باشد زیرا اگر چشمی یا سنسور در مکان نامناسبی نصب گردد ممکن است در ساعات مختلف شبانه روز بی دلیل باعث آلارم و زدن آژیر دزدگیر شود و این ناخوشایند خواهد بود. همچنین نباید چشمی را در مکان هایی نصب کرد که کارایی نداشته باشد. در ادامه به ذکر این نکات می پردازیم:

مکان نصب سنسور حرکتی یا چشمی دزدگیر  • از نصب سنسور حرکتی یا چشمی دزدگیر در راه پله ها و راهرو های بیرونی که در آنها اشیاء قیمتی وجود ندارد ضرورتی ندارد.
  • حتما اتاق های مهم در ساختمان را به چشمی تشخیص حرکت مجهز کنید زیرا این مکانها مورد توجه سارقین می باشد.
  • حتما سنسور حرکتی را در مکانی نصب کنید که بیشترین پوشش را به محیط روبروی خود داشته باشد مثلا در گوشه های اتاق.
  • سنسورهای حرکتی دزدگیر را در مکانی نصب کنید که تمامی درب های ورودی و مسیرهایی که سارق می تواند وارد شود را پوشش دهد.
  • توجه داشته باشید که سنسورهای مادون قرمز پوششی در حدود 20 الی 30 متر را پوشش می دهند بنابراین این سنسورهای حرکتی دزدگیر را در مکانهایی نصب کنید که دربهای ورودی و مکانهای مهم در این حیطه از چشمی قرار گیرد.
  • سنسورهای حرکتی را به موازات راهرو یا دیوار نصب کنید و در مقابل آنها نصب نکنید زیرا در حالت موازی با راهرو بهترین کارایی را دارند و تشخیص حرکتها را خیلی بهتر و بیشتر انجام می دهند.
  • سنسور حرکتی را در مکانی نصب کنید که حداقل 3 تا 5 متر از منبع گرمایشی مانند بخاری دور باشد زیرا گرمای آن می تواند باعث تحریک چشمی گردد.
  • چشمی حرکتی دزدگیر را حداقل بین 2 تا 4 متر از منبع سرمایید شدید مانند باد سرد مستقیم کولر فاصله دهید تا باعث تحریم بی موقع چشمی نشود.
  • سنسور حرکتی را در معرض مستقیم نورد خورشید نصب نکنید زیرا در عملکرد آن تداخل بوجود می آید.
  • چشمی حرکتی را در مقابل جایی که نور لامپ یا نور لامپ ماشین ها بصورت زیاد و مستقیم به آن وارد می شود نصب نکنید زیرا تغییرات نوری شدید می تواند باعث تحریک چشمی دزگیر گردد.


مقالات مرتبط:

 

 
کلاس وِیژه آموزش یک روزه