شهریه هر دوره

شهریه هر دوره کلاس های آموزشی


**  شهریه هر دوره 90000 تومان ( نود هزار تومان ) می باشد .  **


بعد از ثبت نام در کلاس ، پیش فاکتوری برای شما از طریق ایمیل ارسال می گردد که تا 2 دوره مبلغ آن 30000 تومان و برای بالاتر از 2 دوره مبلغ آن 50000 تومان می باشد که برای تثبیت شما در کلاس اخذ می گردد.

 
کلاس وِیژه آموزش یک روزه