آموزش نقشه کشی برقی و شبکه بندی ماژولهای سیستم خانه هوشمند BMS

آموزش نقشه کشی برقی و شبکه بندی ماژولهای سیستم خانه هوشمند BMS


هوشمند سازی یک ساختمان مراحل و بخشهای مختلفی دارد که شامل سیم کشی هوشمند و نصب انواع ماژولها و کلیدهای هوشمند و لوازم هوشمند و... بوده که تحت یک نقشه کشی دقیق و شبکه بندی هوشمند انجام می پذیرد. در اینجا تعدادی از این نقشه کشی ها را بیان می کنیم البته در کلاس آموزش هوشمند سازی ساختمان BMS شرکت این موارد بصورت کامل و عملی آموزش داده می شود.

نمونه ای از نقشه برق کشی ساختمان هوشمند:

نقشه کشی هوشمند برق ساختمان


نقشه کشی هوشمند برق ساختمانمرحله دیگر از نقشه کشی سیستم هوشمند ساختمان مرحله سیم کشی ماژول های یک شبکه هوشمند ساختمان می باشد که در پایین نمونه ای از این شبکه بندی مازول ها را مشاهده می فرمایید:

نقشه کشی هوشمند ماژول برق ساختمان

نقشه نصب ماژول دو پل در یک سیستم هوشمند:

نقشه کشی هوشمند ماژول دو پل ساختمان

لازم بذکر است که در یک سیستم هوشمند سازی ساختمان انواع نقشه کشی ها برای نصب اجزای مختلف یک شبکه هوشمند وجود دارد که این موارد در کلاس آموزش خانه هوشمند BMS بطور عملی آموزش داده می شود.


مقالات مرتبط:

 

 
کلاس وِیژه آموزش یک روزه