کارایی یک سیستم هوشمند BMS در کاهش مصرف انرژی ساختمان

کارایی و میزان بهینه سازی سیستم هوشمند BMS در کاهش مصرف انرژی ساختمان


یکی از مزایای بسیار مهم هوشمند سازی ساختمان BMS صرفه جویی بسیار زیاد در مصرف انرژی و برق و کاهش هزینه های ساختمان است. در واقع در یک خانه هوشمند Smart Home انرژی الکتریکی و گرمایی و... بگونه ای کاملا بهینه و کنترل شده در بخشهای مختلف ساختمان مصرف می شود. بدین منظور یک سیستم هوشمند سازی BMS یک سری عملکرد را دنیال می کند تا به این هدف دست یابد که تعدادی از این استراتژی ها عبارتند از:

استفاده از تجهیزات فقط در هنگام نیاز : به این عملکرد Lock Out گفته می شود یعنی وسایل ساختمان فقط در زمانی که لازم هستند کار کنند و انرژی مصرف کنند مثلا اینکه کولر در مواقع غیرضروری خاموش باشد و یا تعدادی از لامپ ها فقط در زمانهای نیاز روشن باشند و...

زمانبندی زمان خاموش و روشن کردن وسایل : یعنی می توان توسط سیستم هوشمند BMS وسایل خانه را زمانبندی کرد تا فقط در زمانهای خاصی روشن یا خاموش باشند و بدین صورت در مصرف برق و انرژی صرفه جویی نمود.

تعیین حدود برای تقاضا : به این عملکرد Demand Limiting گفته می شود یعنی توسط سیستم BMS می توانید تنظیم کنید که اگر وسیله ای بیش از یک حد مجاز تعیین شده بارگزاری انرژی داشت خاموش شود تا انرژی بیهوده مصرف نشود.

ارائه گزارشات از وضعیت وسایل خانه : توسط یک سیستم هوشمند BMS شما می توانید از عملکرد موثر وسایل مختلف آپارتمان گزارشات دقیق داشته باشید و توسط آنالیز آن گزارشات وضعیت تجهیزات ساختمان را بررسی کرده و مصرف انرژی ساختمان را بهینه تر کنید.

لازم بذکر است که تحقیقات نشان می دهد که به کارگیری سیستم هوشمند سازی ساختمان BMS در بهترین حالت باعث کاهش 30 الی 40 درصدی در مصرف انرژی در ساختمان می گردد.


مقالات مرتبط:

 


 
کلاس وِیژه آموزش یک روزه