مکانیزم حرکتی درب های شیشه ای تلسکوپی چگونه است؟


در بخش های قبلی در مورد درب شیشه ای تلسکوپی مطالبی بیان شد. همانطور که قبلا نیز اشاره شد مکانیز حرکتی درب شیشه ای تلسکوپی بسیار شبیه درب شیشه ای کشویی است ولی با این تفاوت که درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی معمولا از 6 لنگه یا لته درب تشکیل شده است که 4 لنگه آن متحرک و 2 لنگه ثابت می باشد و روی هر لنگه ثابت دو لنگه متحرک جمع می شوند و این امر باعث می شود که 70 درصد از فضای ورودی درب برای رفت و آمد باز شود. توضیحات تکمیلی در این مورد در در کلاس آموزش نصب درب شیشه ای شرکت نوین گستران در اختیار کاراموزان قرار می گیرد.

یک مکانیزم معمول که در نصب درب های شیشه ای تلسکوپی استفاده می شود بدین صورت است که از سرعتهای متفاوتی برای حرکت دادن لنگه متحرک بیرونی و لنگه حرکت میانی استفاده می شود یعنی در این مکانیزم سرعت باز یا بسته شدن لنگه بیرونی متحرک را تقریبا دو برابر سرعت لنگه متحرک میانی در نظر میگیرند زیرا توجه کنید که لنگه متحرک بیرونی فاصله ای تقریبا دو برابر لنگه متحرک میانی باید طی کند تا روی لنگه ثابت قرار گیرد.

یک مکانیزم کلی که در بسیاری از اپراتورهای درب شیشه ای تلسکوپی تعبیه شده است استفاده از دو پولی یا فلکه با قطر کوچک و بزرگ است که پولی بزرگ به قطر پولی سر موتور و پولی کوچک به قطر کوچکتر از نصف پولی بزرگ تعبیه می شود. حال با استفاده از دو تسمه که یکی به دور پولی موتور و پولی بزرگ این هرزگرد قرار دارد و یک تسمه دیگر که به دور یک پولی هرزگرد اضافی و پولی کوچک این هرزگرد قرار دارد مکانیزم حرکت تلسکوپی را بوجود می آورند. حال بر اساس این مکانیزم تسمه ای که به دور پولی کوچکتر قرار دارد با سرعت خطی کمتر که برابر با نصف سرعت تسمه ای که به دور پولی بزرگ حرکت می کند، حرکت خواهد کرد. بر این اساس حال با استفاده از تسمه گیر های مخصوصی لنگه های میانی که بر روی ریل کمکی درب شیشه ای حرکت می کنند را به تسمه دور پولی کوچک متصل می کنیم و همچنین لنگه های متحرک بیرونی درب شیشه ای تلسکوپی را به تسمه دور موتور متصل می کنیم حال قطعا حرکت تلسکوپی که مد نظر ماست پیش می آید یعنی لنگه متحرک بیرونی درب شیشه ای با سرعتی دو برابر لنگه متحرک میانی درب حرکت می کند و سپس هر دو بر روی لنگه ثابت درب شیشه ای تلسکوپی جمع میگردند.

 

مقالات درب شیشه ای

 

 
کلاس وِیژه آموزش یک روزه