قطعات درب شیشه ای - لیست قطعات الکتریکی و مکانیکی درب شیشه ای


درب شیشه ای از قطعات مختلفی تشکیل شده است که این قطعات در کلاس آموزش نصب درب شیشه ای بطور کامل برای کاراموزان تشریح می شود ولی در این بخش لیست این قطعات مکانیکی و الکتریکی را بیان کرده و شرح مختصری از هر قطعه نیز به شما ارائه می دهیم:

 

قطعات الکتریکی درب شیشه ای:

 • اپراتور درب شیشه ای: مجموعه ای از قطعات مکانیکی و الکتریکی که در بالای درب شیشه ای است و باعث حرکت و فرمانهای درب می شود.
 • کنترل باکس: تمامی دستورها در طی حرکت و نوع حرکت درب شیشه ای توسط این قطعه می باشد.
 • کلید تعیین وضعیت: این قطعه وضعیت های مختلف حرکتی و غیرحرکتی را برای اپراتور سیستم تعیین می کند.
 • چشمی: برای تشخیص موانع و افراد در جلوی درب
 • سنسور: برای تشخیص مانع در بین درب در هنگام بسته شدن لته های درب ها

 

 

قطعات مکانیکی درب شیشه ای:

 

 • ریل و کاور: بخشی است که کلیه متعلقات و اپراتور درب شیشه ای را در بر میگیرد.
 • موتور درب شیشه ای: بخش ایجاد نیروی محرکه برای حرکت لته های درب شیشه ای است و دو مارک دانکر و براشلس آلمان از معروفترین مارک ها هستند.
 • فولی هرزگرد: برای حرکت تسمه این قطعه ضروری است.
 • تسمه: برای انتقال نیروی حرکتی موتور به فلکه و سپس حرکت درب ها است.
 • تسمه گیر: این قطعه برای اتصال تسمه به هنگرها می باشد.
 • بست یا براکت تسمه گیر: این قطعه یک واسط بین تسمه و تسمه گیر می باشد.
 • قفل مگنت درب: برای قفل کردن لته های درب در هنگام بسته بودن کامل می باشد.
 • شیشه سکوریت: شیشه های مقاومی که در درب شیشه ای استفاده می شود.
 • فریم ها: برای قاب فریم دور شیشه سکوریت و نگهدارنده شیشه
 • لاستیک دور شیشه: برای محافظت شیشه از ضربه خوردن توسط فریم های دور آن است.
 • لاستیک بین درب ها: برای جلوگیری از ایجاد صدا هنگام بشته شدن درب ها
 • هنگر: برای نگهداری لته های درب های شیشه ای بگونه ای که بدون اشکال کار کنند.

 

مقالات درب شیشه ای

 

 
کلاس وِیژه آموزش یک روزه